Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

3r Congrés Europeu de Matemàtiques (3ECM)

Data: 10/7/2000 - 14/7/2000 Lloc: Barcelona

Congrés de la Societat Matemàtica Europea. El programa consta de 9 conferències plenàries, 30 conferències paral·leles, 10 minisimposis, 7 taules rodones, més de 200 posters. També inclou diverses activitats satèl·lit. Participants de 87 països.

Organitzadors: Oriol  Serra (Dep. Matemàtica Aplicada IV, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona), Santiago  Zarzuela Armengou (Universitat de Barcelona), Joan  Verdera (Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra), Frederic  Utzet Civit (Dep. Estadística, Fac. Matemàtiques, Universitat de Barcelona (1993) Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (1998)), Marta  Sanz i Solé (Fac. Matemàtiques, Universitat de Barcelona Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques, Universitat de Barcelona (2001)), Jordi  Saludes i Closa (Secció de Matemàtiques de la SCCFQM (1984) Dep. Matemàtica Aplicada II, Universitat Politècnica de Catalunya, Terrassa (1998-2002)), August  Palanques (Universitat de Barcelona), Jaume  Moncasi (Universitat Autònoma de Barcelona), Rosa Maria  Miró i Roig (Universitat de Barcelona), Gábor  Lugosi (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats -ICREA- / Dep. Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), Teresa  Crespo (Universitat de Barcelona), María Jesús  Carro (Universitat de Barcelona), Josep Maria  Brunat i Blay (Dep. Matemàtica Aplicada II, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (2007)), Carles  Broto i Blanco (Sec. Matemàtiques, Fac. Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (1986)), Jaume  Amorós (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona), Lluís  Alsedà i Soler (Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra), Sebastià  Xambó i Descamps (Dep. Matemàtica Aplicada II, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona President de la SCM (1995-2002)), Ferran  Puerta i Sales (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona), Marta  València (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona), Carles  Casacuberta i Vergés (Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra President de la SCM (2002-2006)), Julià  Cufí i Sobregrau (Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra), Josep Maria  Font i Llovet (Dep. Probabilitat, Lògica i Estadística, Fac. Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Barcelona),