Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

10a Trobada Matemàtica

Data: 15/6/2007 Lloc: Barcelona

Títol: "Euler: 300 anys després". Dedicada a la figura d'Euler, en el tercer centenari del seu naixement. El programa constà de 4 conferències i una sessió de pòsters de la recerca dels estudiants de doctorat de Catalunya.

Organitzadors: M. Teresa  Martínez-Seara (Dep. Matemàtica Aplicada I, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona),