Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

8a Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques

Data: 17/9/2011 Lloc: Barcelona

Títol: "L’avaluació a l’aula des d’infantil a la universitat: una eina per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat".

Organitzadors:   (),