Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

5a Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques

Data: 1/9/2008 Lloc: Barcelona

Dedicada a la noció de "competència matemàtica" en les renovacions curriculars i de plans d’estudi de les diferents etapes educatives. El programa consta d'una taula rodona i 5 conferències.

Organitzadors: Marianna  Bosch i Casabò (Universitat Ramon Llull (2005)),