Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

6a Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques

Data: 1/9/2009 Lloc: Barcelona

Títol: "Les revistes de matemàtiques, un espai de comunicació per al professorat des d’infantil a la universitat?". El programa consta d'una taula rodona i 5 conferències.

Organitzadors: Marianna  Bosch i Casabò (Universitat Ramon Llull (2005)), Iolanda  Guevara (),