Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

4a Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques

Data: 29/9/2007 Lloc: Barcelona

Dedicada al problema del currículum de matemàtiques i la manera com s’elaboren els diferents plans d’estudis, des d’infantil fins a la universitat. El programa consta de 2 taules rodones i 4 conferències.

Organitzadors: Marianna  Bosch i Casabò (Universitat Ramon Llull (2005)),