Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

2a Trobada Matemàtica

Data: 12/3/1999 Lloc: Barcelona

El programa constà de 4 conferències.

Organitzadors: Jaume  Aguadé i Bover (Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra),