Congressos | concursos | Publicacions | Persones

Congressos

 

 

3a Trobada Matemàtica

Data: 24/3/2000 Lloc: València

Trobada emmarcada dins del programa dels Cinc Segles de la Universitat de València. El programa constà de 5 conferències.

Organitzadors: Jaume  Aguadé i Bover (Dep. Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra),