Modulació Farmacològica de la Neurotoxicitat per Derivats Amfetamínics

Investigador/s Principal/s :

David Pubill - Jordi Camarasa - Elena Escubedo
d.pubill@ub.edu

Departament:

Unitat de Farmacologia i Farmacognòsia. Departament de Farmacologia i Química Terapèutica.

Centre:

Facultat de Farmàcia

Institució:

Universitat de Barcelona (UB)

Membres: 7

Línia de recerca:

Interacció d'amfetamines amb receptors nicotínics Farmacologia de les catinones Mecanismes de neurotoxicitat per derivats amfetamínics

Àrees:

 Neurotransmissió   Mort neuronal   Cognició  Addicció 

Paraules clau:

cathinones, MDMA, nicotinic acethylcholine receptors, mephedrone, methylone, neurotoxicity, conditioned place preference

Publicacions:

Ciudad-Roberts,A., Camarasa,J., Pubill,D., Escubedo,E., 2013. Heteromeric nicotinic receptors are involved in the sensitization and addictive properties of MDMA in mice. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 44, 201-209. 

Lopez-Arnau,R., Martinez-Clemente,J., Pubill,D., Escubedo,E., Camarasa,J., 2012. Comparative neuropharmacology of three psychostimulant cathinone derivatives: butylone, mephedrone and methylone. Br.J.Pharmacol. 167, 407-420. 

Garcia-Rates,S., Camarasa,J., Sanchez-Garcia,A.I., Gandia,L., Escubedo,E., Pubill,D., 2010. The effects of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) on nicotinic receptors: intracellular calcium increase, calpain/caspase 3 activation, and functional upregulation. Toxicol.Appl.Pharmacol. 244, 344-353.

Pàgina Web del grup


 

IEC  SCB  INC-UAB  UAB

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 933 248 584. Fax +34 932 701 180. scb@iec.cat

- 2014 -Llicència de Creative Commons
El Mapa de la recerca en neurociències a Catalunya de Josep Saura Martí i Josefa Sabrià Pau està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada de Creative Commons