Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües

Tipus: Grup de recerca

Nom: Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües

Cap: Melinda Dooly

Temes d'interès: Pràctiques interactives plurilingües i multimodals; interacció, mediació i aprenentatge de llengües; acollida d'escolars d'origen immigrant; socialització lingüística i construcció d'identitats; enfocaments plurals per a l'aprenentatge de llengües; didàctica integrada de llengües, cultures i àrees curriculars; ensenyament per tasques i projectes; ús de tecnologies en l'aprenentatge de llengües i telecol·laboració.

melindaann.dooly@uab.cat - https://grupsderecerca.uab.cat/greip/

Centre: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Facultat de Ciències de l'Educació, Edifici G-5, 08193 Bellaterra (Cerdanyola el Vallès), Barcelona