Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


En aquest mapa i en aquestes fitxes trobareu informació detallada sobre grups de recerca, projectes de recerca i programes de doctorat que acullen investigacions en l'àmbit d'interès acadèmic de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS). Aquestes fitxes corresponen a cadascun dels punts de localització destacats en el "Mapa de la recerca sociolingüística" de la SOCS.

L'objectiu d'aquest mapa i les fitxes és poder oferir una visió panoràmica de la recerca sociolingüística, la qual pot interessar tant el conjunt de membres de la SOCS com d'altres investigadors i investigadores. Esperem que també siguin útils per a tothom qui vulgui iniciar-se en aquest tipus de recerca i busqui un programa que aculli la seva tesi doctoral.

 

 

Grups de recerca

Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) - Grup de recerca consolidat (1/1/2018-30/6/2021)
CUSC-Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, Universitat de Barcelona
Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües
Grup de recerca en comunicació intercultural i estratègies de negociació (CIEN)
Grup de recerca en educació, llenguatge i literatura (GRELL)
Grup de recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI-UPF)
Grup de recerca en llengua, cultura i identitat en l'era global (IdentiCat)
Grup de Recerca en Llengües (GREL)
IULATERM (Lèxic i tecnologia).
Llengua i Educació
REDESC - Recherches en Didactique et Sociolinguistique de l'Espagnol et du Catalan
Servei d’Informació, Difusió i Estudis de la Direcció General de Política Lingüística

 

Projectes de recerca en curs

Competència transcultural en aules universitàries multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès. Llengües, actituds, sensibilitat intercultural i identitat. (2019-2022)
DEVELOPMENT OF DISCIPLINARY LITERACIES IN ENGLISH AS A LINGUA FRANCA AT UNIVERSITY (LIDISELF) (1/6/2020 – 31/05/2023)
Els nous parlants com a agents de transformació sociolingüística a Catalunya” / “New speakers as agents of sociolinguistic transformation in Catalonia, (Acrònim: EQUILING-CAT) (2020-2024)
La immersió en llengua anglesa com a política lingüística familiar: Estratègies, Mobilitats i Inversions - ENIFALPO (2020-2023)
Perfiles de Aculturación y Aculturación Lingüística de los Descendientes de Migrados. Retos y Potencialidades para el Aprendizaje Lingüístico y la Inclusión Lingüística y Socioeducativa
THE GLOBAL COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS: A PILOT STUDY IN THE INTERNATIONALISATION OF THE CURRICULUM (GLOCIC) (1/6/2020 – 31/05/2023)
VARIACIÓ I CANVI LINGÜÍSTIC EN CATALÀ: ANÀLISI I COMPARACIÓ DES DE LES PERSPECTIVES GEOLINGÜÍSTICA I LEXICOGRÀFICA DIALECTAL (GEO-LEX-CAT) (2019-2022)

 

Projectes de recerca finalitzats

«Ocupaciones y Lenguaje. Diseño de la escala Intensidad Lingüística del Trabajo y aplicación a los sistemas estándar de clasificación ocupacional (ILT)», CNO-2011, CIUO-2008 i SOC-2010.
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística, en col·laboració amb el Municipi de l'Alguer. Projecte ´Els usos lingüístics a l´Alguer, 2015´. Període: 2015-2017
La apropiació de l'anglès com a llengua global a l'escola catalana: un enfocament multilingüe, situat i comparatiu - APINGLO-Cat (2015-2018)
Les mudes lingüístiques: una aproximació etnogràfica als nous parlants a Europa. Linguistic "mudes": an ethnographic approach to new speakers in Europe. (Acrònim: NEOPHON2) (2016-2019).
Processos translingües i transculturals en joves d'orígen autòcton i estranger: Estudi d'actituds lingüístiques i pràctiques multilingües en contextos de superdiversitat (TRANSLINGUAM) (2014-2017)

 

Programes de doctorat

Doctorat en Humanitats
Doctorat en Patrimoni, Territori i Cultura
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
Filologia Anglesa
Humanitats i Comunicació
Programa de doctorat en innovació i intervenció educatives