Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


La apropiació de l'anglès com a llengua global a l'escola catalana: un enfocament multilingüe, situat i comparatiu - APINGLO-Cat (2015-2018)

Tipus: Projecte de recerca finalitzat

Nom: La apropiació de l'anglès com a llengua global a l'escola catalana: un enfocament multilingüe, situat i comparatiu - APINGLO-Cat (2015-2018)
Codi: Ref.: FFI2014-54179-C2-1-P

Cap: Eva Codó Olsina

Temes d'interès: etnografies de política lingüística; multilingüisme i educació; sociolingüística de l'anglès com a llengua global; llengua i processos neoliberalitzadors

eva.codo@uab.cat - http://blogs.uab.cat/apinglocat

Centre: Universitat Autònoma de Barcelona. Filologia Anglesa i Germanística
Facultat de Filosofia i Lletres, Campus UAB, Carrer de la Fortuna s/n, 08193 Bellaterra