Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


VARIACIÓ I CANVI LINGÜÍSTIC EN CATALÀ: ANÀLISI I COMPARACIÓ DES DE LES PERSPECTIVES GEOLINGÜÍSTICA I LEXICOGRÀFICA DIALECTAL (GEO-LEX-CAT) (2019-2022)

Tipus: Projecte de recerca en curs

Nom: VARIACIÓ I CANVI LINGÜÍSTIC EN CATALÀ: ANÀLISI I COMPARACIÓ DES DE LES PERSPECTIVES GEOLINGÜÍSTICA I LEXICOGRÀFICA DIALECTAL (GEO-LEX-CAT) (2019-2022)
Codi: PGC2018-095077-B-C43

Cap: Maria-Pilar Perea

Temes d'interès: dialectologia, geolingüística, variació lingüística, lexicografia, lèxic

mpilar.perea@ub.edu - https://www.ub.edu/geolex/presentacio/

Centre: Universitat de Barcelona. Filologia Catalana i Lingüística General
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona