Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) - Grup de recerca consolidat (1/1/2018-30/6/2021)

Tipus: Grup de recerca

Nom: Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) - Grup de recerca consolidat (1/1/2018-30/6/2021)
Codi: AGAUR 2017 SGR 1522

Cap: Enric Llurda Giménez

Temes d'interès: Actituds lingüístiques, Anglès com a llengua franca, Anglès a l'educació superior, Aprenentatge integrat de continguts de llengües estrangeres (AICLE), Comunicació intercultural, Ensenyament/aprenentatge de llengües, Gestió del plurilingüisme en institucions educatives superiors, Identitat i desigualtat social, Plurilingüisme i interculturalitat

enric.llurda@udl.cat - http://www.cla.udl.cat

Centre: Universitat de Lleida. Anglès i Lingüística
Plaça de Víctor Siurana 1, 25003 Lleida