Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


IULATERM (Lèxic i tecnologia).

Tipus: Grup de recerca

Nom: IULATERM (Lèxic i tecnologia).

Cap: Joan Costa Carreras (per delegació)

Temes d'interès: terminologia, neologia, lexicografia especialitzada, discurs especialitzat, variació i canvi del lèxic, lexicologia (morfologia, semàntica i sintaxi del lèxic), tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, lingüística de corpus, i gestió del canvi i la diversitat lingüístics.

joan.costa@upf.edu -

Centre: Universitat Pompeu Fabra. Traducció i Ciències del Llenguatge
C/ Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona