Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


La immersió en llengua anglesa com a política lingüística familiar: Estratègies, Mobilitats i Inversions - ENIFALPO (2020-2023)

Tipus: Projecte de recerca en curs

Nom: La immersió en llengua anglesa com a política lingüística familiar: Estratègies, Mobilitats i Inversions - ENIFALPO (2020-2023)
Codi: Ref. PID2019-106710GB-I00

Cap: Eva Codó i Ana María Relaño Pastor

Temes d'interès: sociolingüística de l'anglès com a llengua global; política lingüística familiar; estudis socials sobre la immersió lingüística; ideologies lingüístiques; llengua i processos neoliberalitzadors

eva.codo@uab.cat - https://blogs.uab.cat/enifalpo/

Centre: Universitat Autònoma de Barcelona. Filologia Anglesa i Germanística
Facultat de Filosofia i Lletres, Campus UAB, Carrer de la Fortuna s/n, 08193 Bellaterra