Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


Grup de recerca en comunicació intercultural i estratègies de negociació (CIEN)

Tipus: Grup de recerca

Nom: Grup de recerca en comunicació intercultural i estratègies de negociació (CIEN)
Codi: 2017 SGR 1797

Cap: Melissa G. Moyer

Temes d'interès: multilingüisme social; sociolingüística crítica i etnogràfica; llengua i migració; llengua i discapacitat; sociolingüística de l'anglès a Catalunya; etnografies de política lingüística; etnografies institucionals

melissa.moyer@uab.cat - https://grupsderecerca.uab.cat/cien/en/content/welcome

Centre: Universitat Autònoma de Barcelona. Filologia Anglesa i Germanística
Facultat de Filosofia i Lletres, Campus UAB, Carrer de la Fortuna s/n, 08193 Bellaterra