Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


Llengua i Educació

Tipus: Grup de recerca

Nom: Llengua i Educació
Codi: 2017SGR322

Cap: Cecilio Lapresta

Temes d'interès: Educació Bilingüe; Anàlisi de competències lingüístiques, Adquisició de Segones Llengües, Actituds lingüístiques, Aculturació lingüística i educativa, Identitat, Integració lingüística, descendents de migrats

cecilio.lapresta@udl.cat - http://www.grelie.udl.cat

Centre: Universitat de Lleida. Geografia i Sociologia
Av. De l'Estudi General, 4. 25001 Lleida