Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


Competència transcultural en aules universitàries multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès. Llengües, actituds, sensibilitat intercultural i identitat. (2019-2022)

Tipus: Projecte de recerca en curs

Nom: Competència transcultural en aules universitàries multilingües i multiculturals amb plena docència en anglès. Llengües, actituds, sensibilitat intercultural i identitat. (2019-2022)
Codi: AEI/FEDER, UE-PGC2018-098815-B-I00

Cap: Mireia Trenchs Parera

Temes d'interès: competència transcultural; identitat; actituds lingüístiques; sensibilitat intercultural; plurilingüisme; educació superior; docència en anglès; pràctiques lingüístiques

mireia.trenchs@upf.edu - https://www.upf.edu/web/translinguam-uni

Centre: Universitat Pompeu Fabra. Humanitats
C/Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 - Barcelona