Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


Grup de recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI-UPF)

Tipus: Grup de recerca

Nom: Grup de recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI-UPF)

Cap: Mireia Trenchs Parera

Temes d'interès: Actituds, ideologies i pràctiques lingüístiques; aprenentatge i ensenyament en contextos educatius multilingües i mulitculturals; identitat; conseqüencies lingüístiques dels moviments migratoris i la globalització; política lingüística; desigualtats i classe; anàlisi crítica del discurs i post-veritat.

mireia.trenchs@upf.edu - https://www.upf.edu/web/greili

Centre: Universitat Pompeu Fabra. Humanitats
C/Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 - Barcelona