Mapa de la Recerca Sociolingüística

Llista Pàgina principal de la SOCS

 


Filologia Anglesa

Tipus: Programa de doctorat

Nom: Filologia Anglesa

Cap: Melissa G. Moyer

Temes d'interès: Sociolingüística; adquisició de llengües; fonologia i fonètica experimental; multilingüisme; ensenyament i aprenentatge de l'anglès; estudis de gènere; estudis culturals; estudis del renaixement; literatures transnacionals;

-

Centre: Universitat Autònoma de Barcelona. Filologia Anglesa i Germanística
Facultat de Filosofia i Lletres, Campus UAB, Carrer de la Fortuna s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)