cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Forma: DRESSEL 20

Cronologia: 30/80

Aproximada del 30 al 80 dC a partir de criteris morfològics del llavi, si bé encara es disposen de molt poques dades.

Es tracta d’un àmfora globular amb nanses de secció circular i un sense pivot visible. Tenen un coll curt i un llavi arrodonit horitzontal amb acanaladura interna. Seguint el model de la Dressel 20 bètica, els llavis que s’han trobat amb pasta tarraconense identifiquen els tipus corresponents a època de Claudi fins a Neró (Berni, 1998).

 

Bibliografia

Berni, P.: "Amphorae Dressel 20 similes" dins: Congreso internacional ex Baetica amphorae. Conservas, aceite y vino de la Bética en el imperio romano. Écija y Sevilla,17 al 20 de diciembre de 1998. Actas, 4 vols. Écija: , 2001
Dressel_20_similis.pdf -

Carreté, J.M.; Keay, S.J.; Millet, M. : A roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990. JRA Supplementary Series, vol. 15 Ann Arbor: , 1995
-

 

Terrisseries

Veure fitxa sencera

BARRI ANTIC DE SANT BOI - Barri Antic o Vila Vella

És un moment totalment romà a on es van documentar tres forns (López et alii, 2002), un construït cap al 30 aC i en funcionament fins al 20/30 dC de tipologia II/c Cuomo di Caprio, que és el que estaria en relació amb el segell IVLI ANICETI. Els altres dos es construeixen quan deixa de funcionar l’anterior, cap el 20/30 dC fins a finals del segle I dC, relacionats amb els segells: QVA, FELI, SOS, ...... El final del seu funcionament es data cap a finals del segle I dC (López et alii, 2002, 47). Al costat dels forns s’ha trobat una basa de decantació, possiblement d’argiles. L’escombrera dels forns estava situada a Can Diví, a una fondària d’uns 7 metres sota el nivell de l’actual carrer, i que en època romana hi tocava l’aigua del riu o del mar (Barreda, 2001 i Barreda et alii , 2001). D’altra banda s’ha documentat gran quantitat de cultura material d’aquesta època, entre les quals destaca una antefixa acompanya de restes constructius, que ens indica un edifici proper totalment romà. Potser per l’acció constructiva que hem documentat cap a la segona meitat del segle I dC han desaparegut els edificis contemporanis als forns.


Segells

Veure fitxa sencera

P( ) - P


Veure fitxa sencera

EV( ) - EV


Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI