cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Pasta: REU-60.831

Fragment ceràmic de color ocre verdós.

Cocció homogènia en condicions reductores. És dura, de textura sorrenca i fractura irregular. Es tracta d’una ceràmica feta a torn. S’observa la presència de desgreixant de mida fina visible a simple vista, entre els que destaquen bàsicament partícules de quars però també possibles feldspats i algunes miques (biotita). S’observa porositat amb porus arrodonits

Mostra de la terrisseria de Els Antigons

 
 

Terrisseries

  Veure fitxa sencera

ELS ANTIGONS - Els Antigons

Restes d’una gran vil·la senyorial amb una ampla cronologia que va des del segle I dC fins al segle IV dC. Afectada en els anys 70 per la construcció d’un polígon industrial, es va realitzar una excavació d’urgència i fins fa poc temps no s’han publicat en detall els materials i la seva excavació (Járrega i Prevosti, 2014). Es van poder distingir estructures de la part residencial de la vil·la, fins i tot una xarxa de clavegueres corresponent a un possible nimfeu. Dins de l’intervenció també es va poder documentar un parell de forns ceràmics de la tipologia II/b i II/c de Cuomo di Caprio, així com un forn de ceràmica comuna, un forn de cal i un abocador. En els darrers anys, s’han realitzat prospeccions geofísiques (resistivitat, magnetometria) per avaluar la possible existència de restes, però els resultats han estat decebedors (Strutt et alii, 2011) ja que tot el terreny es troba molt alterat per la construcció del polígon industrial.


 


 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI