cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Pasta: REU-60.390

Fragment ceràmic de color vermell.

Cocció homogènia en condicions oxidants. És dura, de textura sorrenca i fractura irregular. Es tracta d’una ceràmica feta a torn. S’observa la presència de desgreixant de mida fina, entre els que destaquen bàsicament partícules de quars. S’observa porositat amb porus arrodonits.

Textura: - Ceràmica de matriu de mida de gra molt fina, heterogranular i seriada. - El desgreixant és abundant, de mida fina a mitja. - La porositat és abundant. • Composició: - El desgreixant està constituït pels següents minerals: Quars: poc abundant, de mida mitja a fina. Presenta formes irregulars i poc arrodonides. Homogèniament distribuït. Plagiòclasi: no gaire abundant, de mida petita i formes anguloses. També hi ha fragments de roques tipus granitoides. - De la fracció més fina no en podem determinar la mineralogia.

Mostra de la terrisseria de Els Antigons

 
 
 
 

Terrisseries

  Veure fitxa sencera

ELS ANTIGONS - Els Antigons

Restes d’una gran vil·la senyorial amb una ampla cronologia que va des del segle I dC fins al segle IV dC. Afectada en els anys 70 per la construcció d’un polígon industrial, es va realitzar una excavació d’urgència i fins fa poc temps no s’han publicat en detall els materials i la seva excavació (Járrega i Prevosti, 2014). Es van poder distingir estructures de la part residencial de la vil·la, fins i tot una xarxa de clavegueres corresponent a un possible nimfeu. Dins de l’intervenció també es va poder documentar un parell de forns ceràmics de la tipologia II/b i II/c de Cuomo di Caprio, així com un forn de ceràmica comuna, un forn de cal i un abocador. En els darrers anys, s’han realitzat prospeccions geofísiques (resistivitat, magnetometria) per avaluar la possible existència de restes, però els resultats han estat decebedors (Strutt et alii, 2011) ja que tot el terreny es troba molt alterat per la construcció del polígon industrial.


 


 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI