cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Pasta: CLF-60.380

Fragment ceràmic de color ocre marronós.

Cocció homogènia en condicions oxidants. És dura, de textura sorrenca i fractura irregular. Es tracta d’una ceràmica feta a torn. S’observa la presència de poc desgreixant de mida molt fina. S’observa poca porositat.

• Textura: - Ceràmica de matriu de mida de gra molt fina, heterogranular i seriada. - El desgreixant és abundant, de mida fina a mitja. - La porositat és abundant. • Composició: - El desgreixant està constituït pels següents minerals: Quars: poc abundant, de mida mitja a fina. Presenta formes irregulars i poc arrodonides. Homogèniament distribuït. Plagiòclasi: no gaire abundant, de mida petita i formes anguloses. També hi ha fragments de roques tipus granitoides. - De la fracció més fina no en podem determinar la mineralogia.

Mostra de la terrisseria de El Vilarenc (Calafell)

 
 
 
 

Terrisseries

  Veure fitxa sencera

EL VILARENC - El Vilarenc

Es tracta d’una vil•la situada al costat de dues rieres en què s’ha documentat un hipocaust i termes, que per la seva cronologia es situaria en la segona meitat del segle I dC fins al III dC. A uns 150 metres NE es troba un segon edifici també amb unes termes amb una cronologia una mica anterior que es situa en el segle I aC amb un abandonament en època flàvia. Associat a aquest segon edifici, es troben una sèrie d’estructures com un pou, drenatges i nombroses escombreres d’àmfora, tegulae – algunes passades de cocció - revestiments de parts d’un possible forn ceràmic.


 


 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI