cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Terrisseria: CAN JOFRESA / Can Jofresa

CAN JOFRESA / Can Jofresa - Terrassa (Vallès Occidental)

Descripció: Unes intervencions realitzades en el 1982 van permetre identificar un establiment rural que cobreix una àrea de 8.400 m2 distribuïda en 3 sectors. Es van trobar paviments, canalitzacions i sitges. En el sector central es troben tres habitacions rectangulars que es relacionen amb un lacus i canalitzacions, datats en època flàvia i segle II dC. En el sector oriental s’han identificat 3 forns, una escombrera i una sitja. Els forns són de planta rectangular de la tipologia Cuomo di Caprio II/c, i dos d’ells comparteixen l’àrea de treball comuna. Tots ells semblen correspondre a una activitat d’època flàvia
Producció: Ceràmica comuna (formes Vegas 1 i 44), cassoles, material constructiu (lateres, tegulae, imbrices). Es diu que es produeix Dressel 2-4 (poca quantitat) i uns envasos de petites dimensions
Més informació:
tir-for

 

Bibliografia:

Casas, T.; Moro, A.

Memòria d’excavació. Vil•la romana de Can Jofresa. Terrassa, Vallès Occidental. Servei d’Arqueologiade la Generalitat (memòria inèdita) dins , ,

: , 1985 .

- -

Casas, T.; Coll, J.; Moro, A.

Excavacions a la vil•la romana de Can Jofresa (Terrassa-Vallès Occidental) 1984. Servei d’Arqueologia de la Generalitat (memòria inèdita) dins , ,

: , 1985.

- -

Revilla, V.Revilla, V.

Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis dins , ,

Barcelona: L'Estaquirot, 1995.

- -

Formes:

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 2-4

És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars

 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI