cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Terrisseria: SANTA CECILIA / Santa Cecilia

SANTA CECILIA / Santa Cecilia - Mataró (Maresme)

Descripció: En el marge esquerra de la riera de Sant Simó es van localitzar 3 forns i una escombrera en el 1968. Els forns estan en bateria a una distància de 3 metres entre ells, tots de planta circular amb una pilar central. Bàsicament es produeixen ceràmiques i àmfores ibèriques des del segle IV aC
Producció: Ceràmica comuna, àmfores

 

Bibliografia:

Prevosti, M.

Cronologia i poblament a l’àrea rural de Baetulo (Badalona). dins , ,

Badalona: , 1981.

- -

Ribas, M.

“Un taller d’àmfores a Mataró”. dins Pyrenae , 19-20,

: , 1983-4. 281-285

- - Ribas_1967.pdf

Revilla, V.Revilla, V.

Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis dins , ,

Barcelona: L'Estaquirot, 1995.

- -

Formes:

Veure fitxa sencera

DRESSEL 1

Es tracta d’una àmfora afusellada amb nanses llargues ovalades i un llarg pivot sòlid. Té un coll llarg i un llavi que varia d’acord amb les subtipologies itàliques que coincideixen en el temps. Des d’un llaví de secció triangular, troncònic exvassat o troncònic amb una secció triangular. La mateixa gran variabilitat de llavis que s’observen en les àmfores Dressel 1 itàliques (varietats A, B i C), també apareixen en les àmfores tarraconeses. No es coneixen prou exemples com per establir (López Mullor, 2006, 38).

 

Veure fitxa sencera

DRESSEL 1

Es tracta d’una àmfora afusellada amb nanses llargues ovalades i un llarg pivot sòlid. Té un coll llarg i un llavi que varia d’acord amb les subtipologies itàliques que coincideixen en el temps. Des d’un llaví de secció triangular, troncònic exvassat o troncònic amb una secció triangular. La mateixa gran variabilitat de llavis que s’observen en les àmfores Dressel 1 itàliques (varietats A, B i C), també apareixen en les àmfores tarraconeses. No es coneixen prou exemples com per establir (López Mullor, 2006, 38).

 

Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI