cap
Terrisseries Derelictes Segells Pastes Formes Museus Mapes Bibliografia Cerca Website

Forma: DRESSEL 1

Cronologia: -80/-40

Els primers exemplars es daten a Darró entre el 125 i 75 aC, si bé la majoria es troba en contextos de 80/70 a 70/40 aC per exemple a Cabrera de Mar, Darró i Burriac.

Es tracta d’una àmfora afusellada amb nanses llargues ovalades i un llarg pivot sòlid. Té un coll llarg i un llavi que varia d’acord amb les subtipologies itàliques que coincideixen en el temps. Des d’un llaví de secció triangular, troncònic exvassat o troncònic amb una secció triangular. La mateixa gran variabilitat de llavis que s’observen en les àmfores Dressel 1 itàliques (varietats A, B i C), també apareixen en les àmfores tarraconeses. No es coneixen prou exemples com per establir (López Mullor, 2006, 38).

 
 

Bibliografia

Berthault, F. : “Vin et vignoles dan le sud-ouest de la Gaule”. dins: En el Vi a l’Antiguitat, Badalona: , 1998
-

López Mullor, A.; Martin, A.: “Tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya”. dins: Homenatge a Pascual Barcelona: , 2008
-

Laubenheimer, F.; Marlière, E. : Échanges et vie économique dans le Nord-Ouest des Gaules. Le témoignage des amphores du II s. a. J.-C. au IV s. ap. J.-C.. Besançon: , 2010
-

 

Terrisseries

Veure fitxa sencera

CAN PORTELL - Can Portell

Terrisseria que es troba al marge dret de la riera d’Argentona de la qual es coneixen dos forns de petites dimensions i planta circular. A uns 100 metres dels mateixos, en el 1989 es va documentar una gran abocador amb moltes ceràmiques passades de cocció amb restes constructives de forn i potents estrats de cendres. La seva cronologia s’inicia en el canvi d’August a Tiberi. S’ha documentat una gran presencia d’àmfores (Aguilera i Revilla, 1994).


Veure fitxa sencera

CAN VENDRELL - Can Vendrell

Tan sòls esconeixen l’existència de restes d’un forn – tipologia desconeguda – i una escombrera amb materials passats de cocció. Aquest forn està només a 300 metres de Sant Miquel de Martres.


Veure fitxa sencera

EL VILARENC - El Vilarenc

Es tracta d’una vil•la situada al costat de dues rieres en què s’ha documentat un hipocaust i termes, que per la seva cronologia es situaria en la segona meitat del segle I dC fins al III dC. A uns 150 metres NE es troba un segon edifici també amb unes termes amb una cronologia una mica anterior que es situa en el segle I aC amb un abandonament en època flàvia. Associat a aquest segon edifici, es troben una sèrie d’estructures com un pou, drenatges i nombroses escombreres d’àmfora, tegulae – algunes passades de cocció - revestiments de parts d’un possible forn ceràmic.


Veure fitxa sencera

LA SALUT - La Salut

Jaciment excavat a principis del segle XX (1912-6, 1931-5, 1948-9) que han identificat estructures d’una antiga vil•la i zones productives. Es va documentar un gran espai que segurament identifica un magatzem, en el qual es documentaven un total de 68 dolia. Al nord es van trobar una sèrie de pilastres que semblen ser contrapesos d’una zona de premsat de vi. Més al Nord hi havia un lacus. Més a l’Est es va identificar una zona termal amb mosaics molt deteriorats de temàtica marina, que identificaria la zona residencial de la vil•la. La seva cronologia aniria del segle I aC fins al III dC. Entre les dependències rústiques i la zona termal es van localitzar un total de 4 forns, una de planta quasi quadrada (4,6 x 4,5 metres – tipologia Cuomo di Caprio II/d. Altres dos de forma quadrangular i de tipologia Cuomo di Caprio II/b, i un darrer de planta circular amb pilar central (tipologia I/a).


Veure fitxa sencera

SANTA CECILIA - Santa Cecilia

En el marge esquerra de la riera de Sant Simó es van localitzar 3 forns i una escombrera en el 1968. Els forns estan en bateria a una distància de 3 metres entre ells, tots de planta circular amb una pilar central. Bàsicament es produeixen ceràmiques i àmfores ibèriques des del segle IV aC


Segells

Veure fitxa sencera

RA( ) - RA


Pastes

Veure fitxa sencera

RVT-1

 

 


Documento sin título

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

UAI