ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DBC

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 28

El carboni que es troba en estat d’equilibri dinàmic constitueix l’anomenat dipòsit de bescanvi del carboni (DBC), el qual està format per un conjunt de compartiments no aïllats que es troben en equilibri dinàmic entre si pel que fa al bescanvi de carboni.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 28

Els compartiments que integren el DBC es mostren a la figura 2 en forma de diagrama de blocs [...].
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 28

El trànsit continu de carboni, entre els distints compartiments que integren el DBC, comporta l’existència d’unes vies de transferència que el fan possible.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 28

Cadascun dels compartiments que integren el DBC està caracteritzat per un període de residència del carboni en el seu si; aquest paràmetre representa el temps necessari perquè en un compartiment hi entri i en surti una quantitat de carboni igual a la que conté.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 28

La figura 2 mostra esquemàticament els distints compartiments que integren el DBC, les vies de transferència del carboni entre els distints compartiments, la fracció del carboni total continguda en cada compartiment i els respectius períodes de residència expressats en anys.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 28

Pot observar-se que la reserva de carboni més gran del DBC es troba a la hidrosfera i, consegüentment, el període de residència del carboni en aquest compartiment és el més gran de tots els compartiments.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 28

El carboni que es troba al DBC conté, a més dels dos isòtops esmentats, tot i que en proporcions ínfimes, un altre isòtop, el 14C.
Revista de la Societat Catalana de Química (2003)
Freqüència: 28

Com que el 14C es comporta químicament igual que els altres dos isòtops, 12C i 13C, immediatament després de la seva formació s’oxida amb l’oxigen de l’aire a diòxid de carboni; com a tal es difon per l’atmosfera i, des d’aquesta, participant de la mateixa manera que els seus isòtops en totes les vies de transferència del carboni, es dispersa homogèniament per tot el DBC.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons