ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HCB

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

Com pot observar-se, la major quantitat acumulada de HCB té lloc a l’atmosfera, per bé que en el sòl i en el sediment la presència de contaminant és significativa.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

Es considera que en aquest sistema es produeix un abocament accidental de 1 tona d’hexaclorobenzè (HCB), compost utilitzat extensament com a fungicida en conreus de cereals, i que és poc soluble en aigua, poc volàtil, bastant inert químicament i molt hidrofòbic.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

Aquesta darrera propietat fa preveure que l’HCB s’associarà a la part orgànica del sòl, sediment i organismes vius.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

Per tal de realitzar l’estimació, cal conèixer els volums de cada fase del sistema (Vi) i els valors de Z de l’HCB, també per cada fase (vegeu taula 1).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

Amb aquestes dades, coneixent la massa total de HCB dins del sistema (Mt) i suposant que s’ha assolit l’equilibri (igual fugacitat en totes les fases), hom pot deduir la fugacitat a partir de la igualtat:
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

Com es pot observar, la major part del HCB es troba a l’atmosfera (més d’un 60 %, vegeu la fig.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

En efecte, tal com es mostra en la figura 3b, el HCB es concentra en les fases sòlides que són aquelles que posseeixen un cert grau de contingut orgànic.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

FIGURA 3. Distribució de l’HCB entre els compartiments del sistema ambiental a l’equilibri: a) en massa b) en concentració.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

Considerem el mateix sistema ambiental que en l’aplicació anterior i el mateix contaminant, l’HCB, però en aquest cas hom suposarà que és introduït al sistema amb una velocitat constant d’entrada (10 ts-1 ), i no a través d’un abocament puntual.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 18

Per tal d’aplicar el model, cal conèixer les dades de reactivitat de l’HCB; hom estima que aquest contaminant pateix una certa degradació per fotòlisi i oxidació en l’atmosfera, per biodegradació i fotòlisi en el medi aquós i per biodegradació en el sòl i en el sediment.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons