ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MCFC

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

A temperatures altes hom empra electròlits fosos, com a la pila de combustible de carbonat fos o MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell), o bé electròlits sòlids, que donen lloc a la pila de combustible d’òxid sòlid o SOFC (Solid Oxide Fuel Cell).
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

El gas natural, essencialment metà, és molt poc reactiu a l’ànode, de manera que se sol emprar a les MCFC que tenen associat un sistema de reforming extern o intern que transforma el CH4 en CO i H2, a certa temperatura i amb catalitzador segons la reacció:

CH4 + H2O ? 3 H2 + CO

essent aquests últims productes els autèntics reactius anòdics.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

En les MCFC hom empra normalment una combinació de carbonats de metalls alcalins (fonamentalment de Na i Li), que a les temperatures de treball, entre 600 i 700 °C, estan fosos i presenten una bona conductivitat iònica.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

En les MCFC no hi ha materials comparables al PTFE i per establir una interfície gas/electròlit estable, tant els elèctrodes com la matriu ceràmica han de tenir una porositat controlada.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

La reducció del cost d’aquests materials és un factor important per al desenvolupament de les MCFC.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Com les MCFC, no necessiten electrocatalitzadors cars perquè es produeixi la reacció a una velocitat suficient i també es pot emprar la calor alliberada en el reforming i d’altres processos com per exemple el de fer moure una turbina per a la producció d’energia elèctrica suplementària.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Tenen els avantatges respecte a les MCFC que no s’ha de reciclar el CO2, cosa que permet simplificar el sistema, i que proporcionen corrents molt més alts.
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 9

Encara que la seva posada en marxa és més lenta, les MCFC i les SOCF tenen els avantatges que les altes temperatures de treball permeten de generar energia elèctrica addicional a partir de la calor despresa, cosa que augmenta el seu alt rendiment, i que poden treballar directament amb combustibles que ja es fan servir, sense necessitat d’un reforming extern.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons