ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

acetilcolina

nom femení
Terminologicitat: 0,994
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

Si variem la composició del medi per addició d'adrenalina, acetilcolina o substàncies anàlogues, la irritabilitat de la cèl·lula llisa varia, ja sigui per acció sobre les terminacions neuronals, ja sobre la substància intermediària, ja sobre la mateixa cèl·lula muscular.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

S'observa aleshores que, mentre l'acetilcolina i la pilocarpina, afegides al líquid de Ringer, tenen una acció tonopositiva, l'adrenalina obra unes vegades d'aquesta mateixa manera i altres com a depressiva, independentment de la dosi emprada.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

Kolm i Pick (12), afegint adrenalina a un preparat el to del qual era ja augmentat per una addició anterior d'acetilcolina i treballant amb intestí de conill, observen una nova i considerable contracció després d'una curta i insignificant depressió.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

Això pot ésser explicat suposant que, de les dues accions simpàtiques que excita l'adrenalina, la depressora és promptament vençuda per l'acetilcolina i, en canvi, la tonopositiva se suma a l'anterior, i que aquesta predomina més fàcilment per la manca d'inhibició central; condició constant, com es comprèn, en els preparats separats de l'animal.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

Tetzner i Turold estudiaren, en estómacs humans, la influència de solucions de Ringer riques de Ca o K, i lliures d'aquests ions, sobre l'efecte de l'adrenalina i l'acetilcolina, i arribaren a les conclusions següents: en medis rics de Ca, l'acció paralitzant de l'adrenalina és augmentada i pot ésser anul·lada per l'addició d'acetilcolina i Cl2Ba.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

Així, Tetzner i Turold (13), afegint Ca a la solució de Ringer, veuen disminuir els moviments de l'estómac i veuen també que aquesta acció és anul·lada per l'acetilcolina i pel CI2Ba.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

Ouan el medi és ric en K, disminueix aquest efecte paralitzant adrenalínic i no es modifica d'una manera clara l'acció de l'acetilcolina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

En solucions sense Ca, tant l'efecte negatiu de l'adrenalina, com l'efecte positiu de l'acetilcolina, queden debilitats, mentre que en medis iliures de K són augmentats ambdós efectes.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

Les meves observacions han donat resultats molt semblants treballant sobre intestins de cobai: A) L'acetilcolina i la pilocarpina en la solució normal de Ringer causen augment de to, més considerable amb la primera que amb la segona. B) L'adrenalina, tambe en Ringer normal, causa (i amb independència absoluta de la dosi) unes vegades augment i altres disminució del to, essent sempre el primer menys intens que el produït per l'acetilcolina en les mateixes dosis i sobre el mateix preparat.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

C) En el líquid de Ringer sense Ca, l'efecte estimulant de l'acetilcolina, així corn els dos de l'adrenalina, són molt disminuïts.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 28

D) En el líquid de Ringer sense K, la contracció produïda per l'acetilcolina és igual aproximadament a la que es produeix en el Ringer normal, però la seva duració és molt més llarga.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons