ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

acetonitril

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 7

Tot i que també es poden utilitzar amb fases mòbils de composició aquosa, amb un dissolvent com l’acetonitril o el metanol, en aquestes condicions acostumen a produir valors d’enantioselectivitat més baixos.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 7

En l’actualitat, a més dels dos modes d’elució clàssics, fase inversa i fase normal, es parla també d’altres modes d’elució alternatius, com el polar orgànic, en què la fase mòbil està constituïda per dissolvents com l’acetonitril o diversos alcohols o barreges d’aquests però sense aigua, condicions adequades quan es vol fer una separació preparativa, i el polar iònic, en què s’utilitza un alcohol amb un àcid, una base o una sal volàtils i també sense aigua.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 7

L’anàlisi de diferents productes carnis, tant crus com processats, que havien estat sotmesos a un tractament de mostra molt senzill, una extracció amb acetonitril i purificació per extracció en fase sòlida (SPE), va posar de manifest que, encara que la baixa resolució (Q1 m/z 0,7; Q2 m/z 0,7) és una tècnica que pot permetre d’obtenir bons resultats (per exemple, es podia determinar la toltrazuril sulfona a les mostres), en alguns casos l’anàlisi no es pot dur a terme (en el nostre cas, el toltrazuril no es podia identificar a causa d’un important soroll de fons).
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 7

En analitzar mostres d’aliments (ou, pollastre) i de pinso emprant un tractament de mostra senzill, que consistia únicament en una extracció amb acetonitril i l’anàlisi directa dels extractes, es va observar que els patrons i les mostres amb la mateixa concentració d’amprolium donaven una resposta molt superior en el cas de les matrius addicionades que en el dels patrons.
Revista de la Societat Catalana de Química (2011)
Freqüència: 7

Requadre: espectre d’absorció triplet-triplet de l’avobenzona metilada en acetonitril i sota atmosfera inert.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons