ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

acrosoma

nom masculí
Terminologicitat: 0,976
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1991)
Freqüència: 52

Al llarg del recorregut dels espermatozoides pel conducte epididimari, característiques com: la reducció de l'acrosoma, I'augment de la densitat del contingut acrosòmic i el descens de la gota citoplasmàtica a través de la peça intermèdia de l'espermatozoide, han estat observades en rosegadors i en l'home per diferents autors (21, 31).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 52

Aquesta isoforma de la SHBG s'acumula als espermatozoides entre la membrana exterior de l'acrosoma i la membrana plasmàtica, i s'allibera al medi durant la reacció de capacitació.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 52

Des de llavors sabem que els transcrits per a la SHBG en aquests ratolins transgènics es troben a les cèl·lules germinals al testicle, i que una isoforma de la SHBG s'acumula a l'acrosoma de les espermàtides durant l'espermiogènesi i en l'esperma immadur (Selva et al., 2002).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 52

Això és important perquè els nivells de la proteïna CREM s'incrementen després de l'estadiatge del paquitè, i són molt alts durant tota l'espermiogènesi (Don i Stelzer, 2002), i això coincideix amb l'aparició de la isoforma de la SHBG a l'acrosoma de les cèl·lules germinals (Selva et al., 2002).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (2005)
Freqüència: 52

Això ens ha permès demostrar que la SHBG a l'esperma es troba entre la membrana externa de l'acrosoma i la membrana plasmàtica de l'esperma, i que la SHBG és alliberada durant la reacció de capacitació.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons