ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

adenina

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 9

L’emparellament de les bases nitrogenades presents a la seua estructura (adenina, timina, citosina i guanina al DNA; la timina és substituïda per uracil a l’RNA), mitjançant enllaços específics d’hidrogen, és la base estructural del reconeixement molecular que opera durant l’autoreplicació.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 9

L’any 1961, Joan Oró ja va demostrar que l’adenina es fabricava amb un rendiment molt òptim a partir del cianur d’hidrogen, una de les molècules que apareixen durant els experiments de descàrrega i també de les més abundants a l’Univers exterior.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 9

Efectivament, si hom sotmet a reflux durant pocs dies una dissolució concentrada de cianur amònic, se n’obté adenina amb rendiments que poden arribar a ser del 0,5 %.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 9

El mecanisme de síntesi d’adenina possiblement siga a través del trímer i del tetràmer de cianur d’hidrogen (noteu que la fórmula elemental de l’adenina és H5C5N5).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 9

En incorporar NH3 a la mescla de reacció, també se sintetitzaren bases nitrogenades, com l’adenina, la guanina i l’uracil.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 8

Encara hi ha en el muscle un altre compost d'àcid fosfòric al qual es dóna cada dia més importància: l'àcid adenílic o adenosin-ribosa-fosfòric, descobert per Embden i Zimmermann l'any 1927 (93), i constituït, com diu el seu nom, per una molècula d'adenina, una de d-ribosa i una altra d'àcid ortofosfòric.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 8

Barrenscheen suposa que en l'àcid adenílic del coferment, el radical hidrocarbonat està unit al nucli purínic, d'una manera similar a la que Levene suposa per als nucleòtids, i queda, per tant, lliure el grup NH2 de l'adenina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1992)
Freqüència: 8

Altres substitucions en el nucli dels heterocíclics components bàsics dels àcids nucleics són el de I'àtom de sofre per I'OH, en la hipoxantina (o NH2) de l'adenina, que dóna la 6-mercaptopurina; igualment, la introducció d'un oxigen en I'adenina al C-6, dóna lloc a un antimetabòlit, la 6-N-hidroxiadenina.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons