ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

adimensional

adjectiu
Terminologicitat: 1
Educació Química - EduQ (2008)
Freqüència: 4

En dos dels textos, les constants d’equilibri Kc i Kp s’hi expressaven amb unitats (mol/dm3)Δn i atmΣn, mentre que, en l’altre text, Kc s’hi expressava de manera adimensional, argumentant sense cap raó lògica que això podia fer-se, perquè les concentracions sempre s’expressaven en molaritats.
Educació Química - EduQ (2008)
Freqüència: 4

El caràcter adimensional de Kp i Kc és conseqüència del fet que, en l’expressió d’aquestes constants, la pressió parcial d’un gas o la concentració en l’equilibri (pi eq o ci eq) es refereix a la pressió o a la concentració de la substància en l’estat estàndard (pθ o cθ).
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 1

El grau d’eficàcia d’un procés de resolució enzimàtic ve donat per un paràmetre adimensional com és l’enantioselectivitat, una relació en la qual un enantiòmer reacciona més ràpid que l’altre, el qual ve donat per la mesura de tres variables: els excessos enantiomèrics de substrat i de producte i la conversió de la reacció, paràmetres d’una biotransformació que poden ser calculats mitjançant tècniques com la ressonància magnètica nuclear, la cromatografia de gasos o la cromatografia líquida d’alta eficàcia.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons