ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

adrenina

nom femení
Terminologicitat: 0,859
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

D'aquests dos fets era natural deduir-ne la suposicio que la piqûre de Claude Bernard produeix una descàrrega d'adrenina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Mayer (9), Kahn i Starkenstein (10) i Biberfeld (11), han publicat experiments en els quals la piqûre no ha determinat glucosúria en animals adrenalectomitzats , i n'han tret la conclusió que en els animals normals la puntura determina una descàrrega d'adrenina que és la causa de la glucosúria que s'observa.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Gley i Quinquaud (8) sostenen que l'adrenina descarregada no arriba a la sang arterial en quantitat suficient per a influir sobre d'altres òrgans.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Això demostra que hi succeeix alguna cosa com a resultat de la piqûre, però no demostra que ço que hi succeeix sigui una descàrrega d'adrenina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Kahn (16) (17) (18) ha trobat també directament que el contingut de les suprarenals en adrenina és disminuït per la piqûre.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Les observacions de Kahn i de Sopeña són un fort argument en pro d'una descàrrega d'adrenina, la sola altra alternativa possible essent la molt improbable, suggerida per Popielski, que l'adrenina sigui destruïda in situ.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Cosa de tres hores després tenia lloc un nou augment, que atribueix a una descàrrega d'adrenina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Trendelenburg i Fleischauer (26) observaren que en animals pregonament uretanitzats la piqûre no produïa augment de la pressió arterial, i en varen concloure que no podia haver-hi descàrrega d'adrenina.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Aquesta deducció no és pas justificada, ja que una descàrrega d'adrenina pot anar acompanyada d'altres factors que emmascarin els seus efectes pressors habituals.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

De fet jo mateix he observat disminucions de la pressió arterial, acompanyada de mostres indubtables d'haver-hi una descàrrega d'adrenina, com serà descrit més endavant.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1922)
Freqüència: 38

Kahn interpreta aquest resultat com a prova d'una descàrrega d'adrenina determinada per la puntura.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons