ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

adsorbat

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 5

No obstant això, generalment els SQ que presenten un ampli camp d’aplicació acostumen a presentar també valors d’enantioselectivitat (a) moderats, essent excepcionals els valors superiors a 4 —quatre vegades més estable l’adsorbat del SQ amb un dels enantiòmers que amb l’altre.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 5

La diferència d’estabilitat dels dos adsorbats SQ/enantiòmer és la que determina la separació.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 5

A més, la quantificació de l’analit no és directa, ja que els enantiòmers, que elueixen en forma d’adsorbats SQ/enantiòmer, poden presentar diferent resposta enfront de la detecció.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 5

Així, en aquestes condicions, la separació que es produeix (a) és només funció de la diferent estabilitat dels adsorbats SQ/enantiòmers.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 5

Les separacions en EC es basen en la diferent mobilitat electroforètica que presenten les espècies amb càrrega, anàlits o adsorbats d’aquests amb diversos tensioactius, tant en solucions electrolítiques aquoses com en no aquoses.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons