ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

aerobiosi

nom femení
Terminologicitat: 0,541
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1931)
Freqüència: 8

D'altra banda, aquesta necessitat de reposició de l'aerobiosi per a efectuar-se la síntesi, recolzava en el fet de la quantitat d'energia necessària, i que se suposava alliberada per 1/5 de l'equivalent d'àcid làctic, que s'oxidava, mentre la resta era resintetitzada a glucogen.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1933)
Freqüència: 8

Un cop comprovat el resultat positiu d'aquests assaigs, i tenint en compte les idees actuals sobre el cicle àcid làctic-glucogen segons Meyerhof i els seus deixebles (32), que sostenen que la síntesi podria tan sols tenir lloc en aerobiosi, per ésser un procés oxidatiu, mentre que la descomposició seria anaeròbia, se'ns va ocórrer repetir-les tractant el fetge, no en una atmosfera d'oxigen, com la vegada anterior, sinó en una de nitrogen o d'anhídrid carbònic, per veure si, efectivament, en aquestes condicions se suspenia la síntesi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 8

Han estat trobats efectius per a incrementar la segregació d'aminoàcids, la neutralització contínua del mitjà amb carbonat càlcic, l'increment de concentració de clorur amònic fins a 14 gr/1, juntament amb un grau d'aerobiosi que representi 0,07 mM 02/ 1 min.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1969)
Freqüència: 8

El llevat ha estat cultivat en aerobiosi i en anaerobiosi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1969)
Freqüència: 8

Hom mostra a la taula I els nivells d'activitat enzimàtica de la «petite mutant» i de cèl·lules normals crescudes en aerobiosi i en anaerobiosi en medis enriquits amb sucres (0,3 i 10 g %).
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1969)
Freqüència: 8

Per a les cèl·lules crescudes en aerobiosi, la incorporació d'amoni és major quan les cèl·lules creixen en galactosa que quan creixen en glucosa.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons