ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

atmosfera

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 117

Si partim de la proposta d’Oparin amb les aportacions posteriors d’Urey, Miller i altres, hom ha de suposar l’existència d’una atmosfera primitiva fortament reductora que, sota la influència de diverses fonts energètiques (calor, llum UV, descàrregues elèctriques), hauria donat lloc a la síntesi dels components bàsics cel·lulars: els maons químics necessaris per a la síntesi de proteïnes (aminoàcids), dels àcids nucleics (nucleòtids formats al seu torn per una base nitrogenada púrica o pirimidínica i una pentosa fosforilada) i altres, com els components de les membranes (molècules amfifíliques tipus fosfolípids).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 117

Aquest experiment es realitzà en un sistema de flux continu on s’aplicaven descàrregues elèctriques sobre una mescla gasosa de metà, amoníac, hidrogen molecular i vapor d’aigua (ara sabem que aquesta composició s’apropa a la de l’atmosfera dels planetes jovians més que a la de la Terra arcaica).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 117

Amb una atmosfera suficientment densa (10 bar), la proporció de materials no pirolitzats hauria estat suficient com per garantir l’arribada a la superfície del planeta d’una quantitat considerable d’ingredients orgànics.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 117

Tanmateix, encara hi ha massa incerteses sobre el període de bombardeig intens i la densitat i composició exactes de l’atmosfera com per concloure res de definitiu sobre el paper relatiu de les síntesis orgàniques a l’atmosfera primordial i les contribucions extraterrestres.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 117

En aquest experiment històric, Miller hi va produir una sopa primitiva que contenia, entre d’altres molècules orgàniques, aminoàcids, quan va sotmetre una mescla d’hidrogen, metà, amoníac i aigua a descàrregues elèctriques, tot simulant l’efecte de les tempestes amb aparell elèctric a l’atmosfera reductora primitiva de la Terra.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 117

En sotmetre una atmosfera reductora d’hidrogen, metà, amoníac i aigua a descàrregues elèctriques, Miller va obtenir l’any 1953 molècules orgàniques necessàries per a la vida.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 117

Avui, però, se sap que, poc després de formar-se, la Terra tenia una atmosfera dominada per diòxid de carboni, nitrogen i aigua.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 117

Des de disciplines molt diferents, s’ha posat de manifest que, de la mateixa manera que els planetes veïns Venus i Mart, la Terra va perdre de seguida la seva atmosfera inicial i, molt abans d’originar-se la vida, l’atmosfera estava formada essencialment per diòxid de carboni, nitrogen i aigua, és a dir, pels gasos resultants de la desgasificació de l’interior del planeta.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1918)
Freqüència: 101

Un altre grup d'experiments el constitueix comparar la influència de la mateixa atmosfera simultàniament en dos gossos, l'un intacte i l'altre vagotomitzat.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1985)
Freqüència: 101

Mai no és necessari, com es comprèn, treballar a més d'una atmòsfera; àdhuc mai tampoc cal arribar-hi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1985)
Freqüència: 101

Prenen l'oxigen al passar el líquid venós pel flascó irrigador, l'atmòsfera del qual està constituïda per aquell gas exclusivament.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 64

Cal indicar que en el seu càlcul es va tenir en compte un escalfament addicional del cable de 5 ºC sobre l’atmosfera i que la densitat de corrent fos apropiada, atesos els 15 A que havien de circular-hi, i que en definitiva s’aproximava a la densitat de corrent pel conductor de 2 A/mm2 .
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 64

El desembre de 1860, Jaume Llansó va fer arribar a la Junta d’Agricultura una petició per establir una estació meteorològica a la Granja, «ja que està demostrat que l’atmosfera té gran influ[è]ncia en la vegetació» i que era el lloc ideal «per sentir fins les m[é]s petites oscil·lacions dels instruments que s’usen per l’estudi climatològic» (Llansó, 1860).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 64

En concret, demanava que s’adquirissin a París diversos instruments de mesura del clima com ara diversos termòmetres, un actinòmetre per a l’estudi de la radiació solar, un baròmetre de Fortin, un de quadrant de Neguer, un baròmetre d’aigua del sistema Pascal i un baròmetre sòlid de Burdon, dos pluviòmetres, diversos higròmetres de Saussure, un psicròmetre d’August o higròmetre d’evaporació, un ozonòmetre, un electròmetre de Voinemberguer per estudiar l’estat elèctric de l’atmosfera i un declinòmetre per mesurar la distància angular magnètica.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 64

Aprofitant l’avinentesa que la Cort es trobava a la capital catalana a la tardor de 1802, i que Antoni de Gimbernat (1734-1816), cap de la Junta Superior de Cirurgia, formava part del seguici reial, Bahí va demanar un permís per a desplaçar-s’hi i intentar propiciar una atmosfera favorable a l’edició.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 64

No, no hi ha forces (astronauta a l’espai) però.... això depèn d’on sigui, vull dir que si estroba molt a prop de la partsuperior de l’atmosfera de la Terra, llavors hi haurà una important força gravitacional sobre ell que, al capdavall, l’estirarà cap a la Terra.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons