ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

atomisme

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 5

L’atomisme de Dalton fou acceptat per la majoria de químics, amb poca oposició, tot i que era força revolucionària.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 5

Així, no és la filosofia mecànica (l’atomisme) la teoria que ajuda la química, sinó una altra de més genuïna, basada en el concepte de substància i d’element i que va donar lloc a la teoria de les afinitats i a les lleis estequiomètriques.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 5

Gassendi (1592-1655) va traduir, comentar i interpretar el llibre de Lucreci De rerum Natura, que revivia l’atomisme de Demòcrit fent-li perdre les connotacions atees que tenia.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 5

L’atomisme de Gassendi va ésser rebut amb un gran interès pels filòsofs naturals, perquè permetia una representació clara i racional dels canvis materials, que coincidia també amb la visió mecanicista del funcionament del món que s’anava imposant.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 5

En efecte, l’atomisme actual és ja molt diferent.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons