ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

base de dades

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 0.984
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 8

Més que el control numèric o la robòtica, la introducció de la informàtica en tots els àmbits, la informàtica distribuïda, la introducció de les bases de dades corporatives, han suposat uns canvis molt importants.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 8

Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment i suport, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec comercial, la inclusió total o parcial en bases de dades i la consulta a través de xarxa telemàtica o d’Internet.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 8

Moodle està fet amb llenguatge de programació PHP i pot gestionar diverses bases de dades, com, per exemple, MySQL.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 8

— Es pot fer servir sobre diverses bases de dades.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 8

El nostre alumnat ha de treballar amb la informàtica: processadors de textos a llengües, fulls de càlcul a matemàtiques, bases de dades a socials, simuladors a tecnologia i moltes altres aplicacions que enriqueixen la forma d’aprendre.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 8

Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol procediment i suport, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec comercial, la inclusió total o parcial en bases de dades i la consulta a través de xarxa telemàtica o d’Internet.
Revista de Tecnologia (2014)
Freqüència: 8

Learn-SQL és una eina per a l’aprenentatge de l’ús i el disseny de bases de dades relacionals, fent ús del llenguatge estructurat d’interrogació (SQL), en diverses assignatures de les escoles de la UPC (Burgués et al., 2010).
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 1

Aquests models han estat tanmateix extrets o validats necessàriament amb una base de dades experimentals.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 4

L’arxiu històric en línia de l’Oficina Española de Patentes y Marcas ha sigut precisament el punt de partida d’aquesta recerca.2 La base de dades utilitzada inclou 94.000 registres de patents compreses entre el 31 de juliol de 1878 i el 10 de desembre de 1929, obtinguts directament de la documentació original, és a dir, dels expedients administratius i memòries tècniques de les sol·licituds de patents d’invenció davant l’OEPM.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 4

Aquestes dates vénen donades, pel que fa al marge inferior, per l’origen del camp de recerca en 1899 (any que Marie Curie proposà l’existència del radi i anomenà radioactivitat a les seves emissions) i de les primeres aplicacions a partir de 1904; i pel que fa al marge superior, a la coherència de la base de dades fins a 1929.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 4

És possible, doncs, que la forma en què està indexada la base de dades oculti algunes patents addicionals, tot i que estimo que el seu nombre és petit en relació a les localitzades.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 4

Amb les 63 patents obtingudes (la primera de les quals està datada el 1906) es va construir una base de dades tot recuperant informació sobre el número de patent, títol complet, sol·licitant de la patent, lloc d’expedició, paraula clau utilitzada per recuperar la referència i posada en pràctica (incloent-hi el nombre d’anualitats que va estar vigent).

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons