ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

bilis

nom femení
Terminologicitat: 0,984
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

En el curs del seguit d'experiencies que estem fent amb en Dalmau sobre la característica del ferment de l'embaràs, se m'ha suggerit I'idea d'aplicar el mètode histològic a I'estudi de les propietats de la bilis, i amb les observacions recollides n'he format la nota que avui porto a Ia SOCIETAT DE BIOLOGÍA.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

Per altra banda tenint en compte que un fet per a ésser considerat com a nou deu abans que tot ser-ho, he seguit el consell d'En Cajal i repassant bibliografía puc dir en resum, que són comptadíssims els autors que parlen de ferments en Ia bilis i els que ho fan solament diuen que hi ha en ella una antimucinasa (Roger); Jacobson creu haver trobat un ferment diastàsic; von Wittich sosté igualment que la bilis posseeix una diastasa d'acció sobre els hidrats de carbó, i finalment Tchermak s'atreveix a dir que en la bilis acabada de treure hi ha un ferment tríptic d'acció molt lleu i que es destrueix ràpidament.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

Tots els fets aportats fins avui per a fer llum sobre la finalitat encomenada a la bilis en el moment de la digestió semblen concloure amb l'afirmació que la bilis sols actúa físico-químicament.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

S'extreu i es recull, en un tub d'assaig completament esteril, la bilis de la bufeta del fel d'un gos acabat de matar.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

De la bilis recollida se'n posa: 1.er, un centímetre cubic en un tub at qual previament s'ha introduit 5 cm.' de aigua destil-lada bullida i lleugerament alcalinitzada, a fi que la bills es diluexi millor; 2.01, un altre centimetre cubic en un altre tub que conte el mateix que 1'anterior, pero despres d'aconseguir barrejar ben be el contingut, es deixa a bany maria uns 30 minuts a temperatura de 85° C.; 3.Er cinc centimetres do bilis en un altre tub i, 4rt, altres cinc centimetres en un altre, amb el qual es fa igual que amb el 2 O1 es a dir, sotmetre'l a la temperatura de 85° C.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

Aquesta acció és igualment visible en les preparacions submergides en bilis sola i en les mullades per bilis diluida.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

Crec doncs que les sospites de certs actors que en la bilis hi ha un ferment proteolític queden completament confirmades per aquesta experiencia.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

Jo puc dir que el ferment proteolític del qual és objecte aquesta comunicacio l'he pogut trobar amb acció inalterable en la bilis de gos vuit dies després de la seva extracció conservant-la dins d'un tub de vidre tancat a la flama.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 57

Un altre fet notable pertanyent a la seva manera de presentar-se és que en els gossos sacrificats en plena digestió, la bilis conté el ferment més fortament actiu.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1925)
Freqüència: 6

Les mostres 2 i 5, emulsionades a partir d'un cultiu recent en agar, en soIució salina o bilis de bou, s'aglutinen en 12 o 24 hores al fons del tub deixant un líquid sobrenedant límpid.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1924)
Freqüència: 6

Les mostres de melitensis, sensibles a l'acció de les aglutinines no específiques, també perden aquesta propietat i la retroben en ésser centrifugades i emulsionades en solució salina, després d'haver estat durant 24 hores a la nevera amb bilis de bou, estèril i filtrada.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1926)
Freqüència: 6

L'administració al conill de bilis de bou determina una erosió intestinal intensa, fent disminuir prou la resistència de l'òrgan perquè sigui possible produir una infecció, àdhuc quan els bacils són injectats per via intravenosa.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1928)
Freqüència: 6

Hem estudiat repetidament les modificacions que la bilis de bou filtrada i estèril determina en les propietats aglutinògenes del micrococ de Bruce.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1928)
Freqüència: 6

Es decanta l'alcohol-èter, s'asseca el precipitat bacil·lar, s'asseca, pesa i s'afegeix aleshores la bilis de bou estèril i repetidament filtrada.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons