ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

biomassa

nom femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2002)
Freqüència: 10

D’aquest últim tipus, tenim la pila de combustible de reforming, en què la substància orgànica es transforma en hidrogen per reforming, i la pila de combustible bioquímica, en què la biomassa és transformada en hidrogen per l’acció d’un enzim en dissolució (a vegades hom proporciona l’enzim amb l’addició de bacteris adients).
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

També cal destacar que es defineix el terme biomassa de la manera següent: la fracció biodegradable dels productes, rebutjos i residus procedents de l’agricultura (incloses les substàncies d’origen vegetal i d’origen animal), de la silvicultura i de les indústries connexes, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i municipals.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

De la mateixa manera, es defineixen els combustibles líquids o gasosos per al transport produïts a partir de la biomassa i que es podran considerar "biocarburants i altres combustibles renovables" els productes llistats a continuació.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

"Biogàs": combustible gasós produït per digestió anaeròbica de biomassa.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

"Biocarburants sintètics": hidrocarburs sintètics o les seves barreges produïts a partir de la biomassa.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

"Biohidrogen": hidrogen produït a partir de la biomassa o d’altres fonts renovables d’energia.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

"Altres biocarburants": altres combustibles per al transport produïts a partir de biomassa, com ara altres bioalcohols, bioèsters i bioèters diferents als ja llistats; els productes produïts per tractament en refineria de biomassa, com l’hidrobiodièsel, la biogasolina i el bioLPG, i els carburants de biorefineria.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 10

Es consideren de segona generació aquells biocombustibles que tenen per origen biomassa no susceptible de ser emprada directament en l’alimentació humana.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1964)
Freqüència: 45

Doncs bé; aquest flux d'energia per unitat de biomassa és més gran en els ecosistemes de diversitat més baixa en tots els nivells.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1967)
Freqüència: 45

Li sembla entendre que queden marcades molt clarament unes zones superiors de predomini de la biomassa vegetal, i unes zones inferiors de predomini de la biomassa animal.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

La productivitat referida a biomassa, o sigui l'eficiència fotosintetitzadora, té, però, una variació anual típica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

A part que és inversament proporcional a la biomassa, cosa ja comprovada altres vegades, i que pot estar relacionada tant amb la competició per als elements nutritius com a efecte d'autoenfosquiment, la relació productivitat/biomassa és mínima a I'hivern-primavera i màxima a l'estiu.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

El primer cas permet d'estudiar dos nivells o fondàries en el conjunt d'ecos rebuts; aquests valors són, en certa manera, proporcionals a la biomassa detectada i per tant donen una idea continuada de la seva quantitat i distribució.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

El vector responsable del transport descendent és la pròpia biomassa que, després de morta, se sedimenta.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

La campanya «Sahara I» ha pretès, com a un dels objectius fonamentals, de posar a punt la coordinació dels mètodes automàtics i continus ja més o menys elaborats pel que fa als aspectes físics i químics, amb un intent de valorar la biomassa també de manera contínua i automàtica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

Existeixen en la bibliografia actual alguns documents, no gaires, que tracten d'aquesta matèria; un intent d'avaluar la biomassa mitjançant els ecosondadors.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

Així és com ha estat obtinguda informació del que hom pot considerar biomassa pelàgica i de la biomassa bentònica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

En molts casos la línia de separació ha estat variada al llarg del trajecte per tal d'adaptar-se a les circurnstàncies canviants, però, feta excepció d'alguns pocs trossos, sempre han estat en contacte i així llur suma expressa la biomassa total.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1971)
Freqüència: 45

Duna banda, l'aparell pot donar una visió volumètrica de la biomassa, cosa especialment interessant quan hom tracta de mesurar el valor de la capa difusora profunda (sleep scattering layer), de gran importància en el dinamisme dels peixos, núvols de peixos petits, plàncton de certa mida, etc.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons