ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cable

nom masculí
Terminologicitat: 0.999
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 29

Només es conserva una sola fotografia de l’experiment de la primera maqueta, de la qual podem deduir que només treballava amb la meitat de les voltes centrals, ja que fixava l’eix de les cúpules centrals mitjançant un cable vertical tensat que li permetia treballar amb la meitat de la maqueta (figura 7).
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 29

De les tendències de la taula 6 és clar que la dominant és que la capacitat de transmissió d’una sola fibra òptica s’està accelerant i que ara es duplica cada sis mesos, a part del fet que un cable pot tenir moltes fibres òptiques.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 29

En la taula 7 queda clar que la tendència tecnològica dominant és la millora de la capacitat de transmissió d’una sola fibra òptica, que s’està accelerant i que ara es duplica cada sis mesos, i això a part del fet que un cable pot tenir moltes fibres òptiques.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 29

Per capacitat, la primera sembla més adequada, però la gran inversió necessària, el temps que cal per desplegar-la i la gran acceptació de la mobilitat per part del mercat fan pensar en un futur híbrid on moltes xarxes seran WLAN prop de l’usuari amb una connexió de les cèl·lules WLAN a fibra òptica (inicialment a XDSL o cable).
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 29

El cable es pot trobar en una pinça de tecnologies.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 29

Les tecnologies dels sistemes de transmissió i d’accés es basen en l’electromagnetisme i, en especial, en la transmissió d’ones en el buit o sobre cables, ja siguin de coure o òptics.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 29

La generació i recepció d’aquestes ones necessita antenes, sistemes de ràdio terrestres o satel·litaris, sistemes òptics, cables de coure (coaxials o trenats), fibres òptiques, satèl·lits, etc.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 29

I així arribem a la quarta generació (4G), on també es pretén assolir augments de més de dos ordres de magnitud de la velocitat de transmissió fins a arribar a 1.000 Mbit/s en alguns entorns i poder equiparar en qualsevol cas les transmissions sense fils i les transmissions per cable en l’àmbit de l’usuari.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 29

Les elevades velocitats fan pensar que es podrà usar la 4G amb qualsevol tipus de servei fins ara solament assolible emprant transmissió via cable però amb l’avantatge que dóna la ubiqüitat.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 6

Cal indicar que en el seu càlcul es va tenir en compte un escalfament addicional del cable de 5 ºC sobre l’atmosfera i que la densitat de corrent fos apropiada, atesos els 15 A que havien de circular-hi, i que en definitiva s’aproximava a la densitat de corrent pel conductor de 2 A/mm2.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 6

Cal assenyalar que, per tal d’il·luminar el pou núm. 3, va caldre passar un cable elèctric per sobre del portell del Peiró.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 6

Descàrregues elèctriques no sempre ben resoltes (haurien d’acabar amb l’electrocució de l’incaut personatge) que sostenen situacions de gran tensió (valgui el doble sentit): l’escena del científic Doc Brown, inventor de la peculiar màquina del temps de Back to the future (Robert Zemeckis, 1985, Retorn al futur) agafant els dos extrems d’un cable i permetent el pas del corrent elèctric d’un llamp és eloqüent.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 6

Altres solucions poden ser la via amb cremallera, que obliga a una inversió elevada, i el pla inclinat, on el tren és estirat amb un cable i un motor auxiliar situat a la part alta; ambdues solucions són costoses i s’apliquen quan no hi ha cap altra solució possible.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2009)
Freqüència: 6

Tal com s’ha indicat, a d’altres països s’havia optat per estirar el tren mitjançant un cable o bé per la solució de ziga-zaga emprada en diversos projectes.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons