ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cadena curta

sintagma nominal femení
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 5

El resultat fou la detecció a la fase líquida condensada d’una gran diversitat de substàncies orgàniques entre les que cal remarcar, per la seua abundància, els aminoàcids (amb bons rendiments de glicina i alanina), els hidroxiàcids, àcids alifàtics de cadena curta i urea.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 5

Els procediments convencionals de síntesi de pèptids en fase sòlida s’han utilitzat per a l’obtenció d’algunes MT de cadena curta, com és el cas de fongs o de llevats, o per obtenir separadament els dos dominis en què s’estructuren les MT dels organismes superiors (figura 1).
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 5

No obstant això, en l’actualitat (apartat b de l’esmentada ordre ministerial) es reserva aquest terme per a la barreja dels èsters d’àcids grassos que es produeix a través d’una reacció de transesterificació, en la qual una molècula de triglicèrid reacciona amb tres molècules d’un alcohol de cadena curta (metanol o etanol) en presència d’un catalitzador, de manera que es produeixen tres molècules dels corresponents èsters (FAME, corresponent a les sigles angleses de fatty acid methyl esters) i una molècula de glicerina (figura 2).
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 5

En aquest sentit, és interessant el fet de destacar que els processos de transesterificació enzimàtics es poden realitzar amb diferents alcohols de cadena curta (etanol, 1-propanol i 2-propanol, 1-butanol i 2-butanol, etc.) i amb les seves barreges; no estan en principi limitats a la utilització de metanol, tal com succeeix en els processos químics àcids o bàsics convencionals.
Revista de la Societat Catalana de Química (2010)
Freqüència: 5

D’aquesta manera, l’aplicació de lipases, d’una banda aprofitant la seva capacitat per obtenir d’alcohòlisi 1,3-regiospecífica de TG amb alcohols de cadena curta, o d’altra banda emprant altres reactius diferents als alcohols, com ara el carbonat de dimetil o els acetats de metil o etil, pot constituir a mig termini procediments competitius respecte al procediment convencional basat en la catàlisi homogènia bàsica, ja que permet obtenir nous biocarburants aplicables a motors dièsel que, com que incorporen la glicerina, redueixen la complexitat del procés (eviten els rentats per eliminar la glicerina residual), augmenten el rendiment i redueixen al mínim la generació de residus.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons