ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

calibratge

nom masculí
Terminologicitat: 1
Educació Química - EduQ (2010)
Freqüència: 7

Tots els grups realitzaran primerament el calibratge del seu pH-metre i, posteriorment, construiran les diferents corbes de valoració a partir de les dades experimentals obtingudes.
Educació Química - EduQ (2010)
Freqüència: 7

Quan es treballa amb un pH-metre, primerament, cal calibrar l’aparell amb les solucions estàndard de calibratge.
Educació Química - EduQ (2010)
Freqüència: 7

El calibratge de l’aparell es fa seguint el procediment de cada aparell, però es pot resumir de la manera següent: – Cal introduir l’elèctrode a la solució de pH 7.
Educació Química - EduQ (2010)
Freqüència: 7

Cal fer un calibratge previ del pH-metre abans d’utilitzar-lo.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

0, i el mètode de regressió per mínims quadrats parcials (PLS) per desenvolupar els models de calibratge i de validació.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

La millor combinació de pretractament i de regions de calibratge va ser seleccionada segons el valor més baix d'error estàndard de predicció (RMSEP) i intentant usar un nombre limitat de factors PLS, ja que un nombre reduït de transformacions matemàtiques permet relacionar-les millor amb els espectres d'origen.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

Les mostres es van dividir equitativament en dos grups (calibratge i validació), de manera que cada grup cobrís la totalitat del rang de valors químics.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

Els diferents models de calibratge es van crear per predicció externa (Test Set Validation).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

Els estadístics usats van ser els errors estàndard de calibratge (RMSEE) i de predicció (RMSEP), els coeficients de determinació en calibratge c) i de predicció (R2 p) i el valor estadístic RPD (relació entre la desviació estàndard de les dades de referència i l'error de predicció).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

RESULTATS I DISCUSSIÓ El rang de valors químics de les mostres utilitzades tant per al calibratge com per a la validació va ser de 16,77-66,14 % per a la humitat, de 0,754-0,982 % per l'aw i d'1,07-3,86 % per a NaCl.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons