ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

canal

nom femení
Terminologicitat: 0.891
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 10

Després del tractament de la canal (obertura, plomat, víscera, etc.), la refrigeració es du a terme en els quaranta-cinc minuts següents fins a aconseguir els 7º C a totes les parts de la canal.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 10

Aquest procés depèn de la mida de la canal i de les condicions de la refrigeració, ja que es poden necessitar entre tres i trenta hores.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 10

La composició de la carn fresca varia en funció de l'espècie animal (edat i sexe), fins i tot en una mateixa canal (vegeu la taula 5 per a la carn de porc a Alemanya).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Les seves indústries efectuen gran part de les seves vendes i consums a través del canal d'alimentació(entre el 83 % i el 87,5 %, segons el segment), que és el canal de partida i desenvolupament de les MD.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Dins d'aquest canal, l'alimentació moderna (que són els distribuïdors/cadenes) representa el 92 % de les vendes de tot el sector alimentari.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Signifiquen el 13,5 % de les vendes de llet més derivats lactis al canal d'alimentació (consum a la llar) i són el 46,1 % solament dels derivats lactis el 2009 (Mercasa, 2010).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

El mercat de llet i els derivats lactis té una dependència excessiva del canal d'alimentació, el qual, alhora, està molt concentrat.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 10

Les MF que no són líders estan desapareixent del canal d'alimentació i el seu volum és substituït per MD.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 9

El formigó de sofre ha permès que no hagués de clausurar-se el canal tant de temps com si la reparació es realitzés amb formigó convencional.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 9

En un model idealitzat del canal de radiocomunicacions entre emissor i receptor la capacitat d’aquest canal en funció de la relació potència de senyal a potència de soroll podria arribar a ser M vegades més gran que en un sistema convencional amb només una antena per a una determinada amplada de banda B, i sense necessitat d’augmentar la potència de senyal rebuda o, el que és equivalent, disminuir la distància del radi de cobertura de les estacions base.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 9

La tecnologia OFDMA és una tècnica d’accés que, a base de dividir la banda total disponible B en moltes N subbandes d’amplada Bu molt més petita, de manera que B = NBu, ens permet combatre molt millor els problemes derivats de la variabilitat de la resposta del canal en diferents freqüències.
Revista de Tecnologia (2009)
Freqüència: 9

És a dir, si Bu és prou petita, en totes les freqüències dins de Bu, el canal es comporta igual i una elevada font de degradació com és la interferència intersimbòlica, deguda a la resposta selectiva del canal amb la freqüència, no apareix.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 14

Així, per exemple, parla de la poda, de les varietats i, curiosament, a la canal de Navarrés, dels sistemes de preparar els arbres per a la caça del tord.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 14

La teulada haurà de ser llata per canal, i paredar a teula plena amb els seus ràfecs per totes les teulades.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 14

La veneració de Costa arriba intacta finsals nostres dies, tal com comprovem en l’acte organitzat per la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya, en el qual van intervenir la ministra de Medi Ambient (I. Tocino), el president de la Generalitat (J. Pujol) i altres personalitats polítiques, celebrat l’any 1996 per commemorar el 150è aniversari del seu naixement (Bardají, 1997).

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons