ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cubeta

nom femení
Terminologicitat: 0,783
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 66

L'examen d'aquestes mostres es realitza passant-les a una proveta de mesuració de gasos sobre cubeta de mercuri, mesurant el volum total, separant l'anhídrid carbònic per mitjà de potassa càustica i l'oxigen per mitjà d'àcid pirogàl·lic, i mesurant les disminucions de volum corresponents.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 66

Per a analitzar aquestes mostres es porta el recipient que les conté a una cubeta profunda de mercuri, introduint-li per l'extrem inferior; si és possible, se submergeix tot el tub dins el mercuri i se'l manté submergit durant alguns minuts, per a uniformar la temperatura; després s'obre la clau inferior i es mesura el volum d'aire contingut al tub, estant igualats els nivells de mercuri a l'interior i a l'exterior del mateix, i equilibrada per tant la pressió de dit aire amb la pressió atmosfèrica; després d'això, amb una pipeta recorbada s'introdueixen uns centímetres cúbics de solució concentrada de potassa càustica, es tanca la clau i s'agita el tub, després de la qual cosa es repetirà la operació de la submersió i mesuració de volum; la diferencia entre la primera lectura i la segona ens donarà el volum d'anhídrid carbònic contingut en la mostra recollida a la pressió atmosfèrica, i això permetrà calcular el tant per cent corresponent al volum i a la pressió del mateix.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons