ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cultiu

nom masculí
Terminologicitat: 0.926
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

Els cereals actuals són el resultat de segles d'un tipus de cultiu enfocat principalment a obtenir el màxim rendiment.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

Addicionalment, l'ús de cereals tradicionals sosté el cultiu regional de cereals originals, que obre nous mercats als agricultors i que millora la biodiversitat.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

No obstant això, l'agricultor va deixar d'intentar-ne el cultiu a causa del baix rendiment que n'obtenia.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

No obstant això, aquestes tres espècies no han sobreviscut perquè no han generat un rendiment suficient i perquè no eren prou eficients des del punt de vista econòmic, de manera que el seu cultiu va caure en l'oblit fins a avui.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 7

Els avantatges generals dels cereals antics són l'alta resistència als paràsits o a les malalties (com l'arrel vermella, l'enfosquiment de la pell i el fet que necessiten menys pesticides i que gaudeixen d'una bona adaptació al cultiu ecològic extensiu en terrenys de secà.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 7

En aquest medi de cultiu, les colònies de Vibrio parahaemolyticus s'observen d'una coloració verdosa.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 7

Són empreses que tenen com a objectiu social utilitzar una matèria primera d'una procedència determinada o uns mètodes respectuosos amb el medi ambient o amb les persones implicades en el procés de cultiu o recol·lecció.
Revista de la Societat Catalana de Química (2001)
Freqüència: 12

Una font alternativa de substàncies bioactives són els brous de cultiu segregats per bacteris i microorganismes.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 12

S’ha demostrat que els dendrímers catiònics, com ara PAMAM de generació 3 o més grans, sí que són capaços d’extreure PrPSc —la proteasa resistent isoforma de la proteïna prió— de cèl·lules de cultiu infectades, i la seva eficiència és major si el dendrímer té una alta densitat superficial d’amines primàries.
Revista de la Societat Catalana de Química (2004)
Freqüència: 12

Una característica important és que la síntesi de les MT in vivo i en cultius de teixits es pot induir per la presència d’ions metàl·lics, d’hormones i d’agents citotòxics.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 1149

Es cert que en els cultius de Noguchi s'hi ha vist la divisió; amb tot una cosa és la vida parasitaria i altre es un cultiu, i el fet és que en la vida parasitaria és discutible la divisió.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 1149

Si en realitat els cultius de Donagh, de Mülhlens, de Scherezewsky, de Hoffmann se reprodueixen indefinidament i no són fets de prolongació vital de les gametes fecundades, el cicle tal coin el pensa Donagh no sería cert; quan menys in vitro les coses apareixeríen més simplificades.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 1149

Donades les dificultats del cultiu i la curta vida de cultiu de les sembres positives, hem preferit operar amb bocins de leproma que previament sabíem abundaven en bacil·lus de Hansen.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 1149

Partint d'aquesta idea, he sotmès cobais tuberculitzats a l'acció dels vapors aquosos que es desprenen dels matrassos de cultiu, escalfats al bany maría, procurant que no hi hagi cap mica de perdua de calor, en una cambra de vidre ad hoc, durant temps diferents.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 1149

Creiem que es pot admetre l'existencia de substancies volàtils d'acció específica en la constitució íntima del B. tuberculós, i que aquestes, per la calor, es desprenen dels mitjans de cultiu o dels cossos baccilars, i que aquestes toxines volàtils obren com a veritable tuberculina en el sentit de reacció específica.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 1149

Una petita quantitat de dit suc col·locada en contacte d'un cultiu pur de bacteridia acaba per disoldre'l en un lapse de temps comprès entre 24 i 48 hores.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 1149

La observació casual del fet que tot seguit exposarem, ens va fer pensar si del B. Koch o dels seus cultius es despreníen amb el calor substancies que actúen com a toxines específiques.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1916)
Freqüència: 1149

Fou aquest fet ço que em va fer investigar si realment dels cultius vius de Koch, en escalfar-los, se'n despreníen substancies volàtils d'acció tòxica.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons